Ab Usai Roz Na Sochun TOu Badan Tutta Hai Faraz.

Ab Usai Roz Na Sochun TOu Badan Tutta Hai Faraz.
Aik Umer Ho Gai Hai Uski Yaad Ka NAsha KArte KArte?