November 2014

aflak se aata hai nalon ka jawab aaKHir

aflak se aata hai nalon ka jawab aaKHir
karte hain KHitab aaKHir uThte hain hijab aaKHir

ahwal-e-mohabbat men kuchh farq nahin aisa
soz o tab o tab awwal soz o tab o tab aaKHir

main tujhko batata hun taqdir-e-umam kya hai
shamshir o sinan awwal taus o rabab aaKHir

mai-KHana-e-europe ke dastur nirale hain
late hain surur awwal dete hain sharab aaKHir

kya dabdaba-e-nadir kya shaukat-e-taimuri
ho jate hain sab daftar gharq-e-mai-e-nab aaKHir