Apni Nakaami ka EK Yeh Bhi Sabab Hai FaRaZ. Cheez Jo Mangte Hain Sb Se Juda Mangte Hain.

Writer