?Faraz? Zulm Hy Itni

?Faraz? Zulm Hy Itni
Khud-Aitmadi Bhi

k Raa Bhi Thi Andheri
Aur Chiraag Bhi Na Lia