?Taash K pat0n ki Manind

?Taash K pat0n ki Manind
hai Zindagi meri..
~.Faraz.~

?Jis kisi ne bhi Khela
Taqseem mar diya Mujhe?!!!