?Taash K pat0n ki Manind hai Zindagi meri.. ~.Faraz.~
?Jis kisi ne bhi Khela Taqseem mar diya Mujhe?!!!

Writer